Regulamin obowiązujący od 25.12.2014r.

1.Właścicielem serwisu www.hurtowniazenit.pl, zwanego dalej sklepem internetowym lub stroną internetową, jest:

Firma Handlowo Usługowa "ZENIT" Barbara Maślanka
ul. Michałowicza 6
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-145-95-88 ; REGON: 242956350
e-mail: sklep@hurtowniazenit.pl, Telefon: 33 810 50 29

zwany dalej Sprzedawcą.

Oferta

2. Serwis www.hurtowniazenit.pl umożliwia składanie zamówień na wybrane towary będące w ofercie Firmy Handlowo Usługowej "ZENIT" Barbara Maślanka

3. Ceny towarów prezentowanych w serwisie www.hurtowniazenit.pl podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są wiążące w momencie składania zamówienia. F.H.U. "ZENIT" zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

4. W przypadku wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej, w której dostępna jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania w/w asortymentu zamawiający zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

5. Użyte w serwisie www.hurtowniazenit.pl nazwy produktów, marek oraz znaki graficzne są własnością producentów i prezentowane są w celach informacyjnych.

6. Opisy i zdjęcia produktów pochodzą od producentów lub zostały utworzone przez F.H.U. "ZENIT" i są prezentowane w celach informacyjnych.

Procedura składania i realizacji zamówień

7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zawierającego dane niezbędne do realizacji zamówienia.

8. Dane niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia, to oprócz wybranych towarów i ich ilości, także: - imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, dane kontaktowe i adresowe zamawiającego oraz wybranie sposobu transportu lub odbioru towaru i wybranie sposobu płatności.

9. W przypadku niepełnych lub błędnych danych Klient może zostać poproszony o ponowne przesłanie danych adresowych.

10. Otrzymanie przez F.H.U. "ZENIT" zamówienia złożonego przez Klienta będzie potwierdzane drogą mailową lub telefoniczną.

11. Zamówione towary zostaną dostarczone na adres podany w zamówieniu lub przygotowane do odbioru osobistego w punkcie sprzedaży F.H.U. "ZENIT", w zależności od wybranej przez Klienta opcji.

12. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionych towarów. W przypadku spodziewanego wydłużenia czasu realizacji lub braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

13. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

14. F.H.U. "ZENIT" realizuje dostawy na terenie całego kraju (nie realizujemy wysyłki poza granice Polski). Koszty przesyłki i czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz wartości zamówienia:

 

FORMY DOSTAWY: Czas realizacji:   Koszt:               

- przesyłka kurierska INPOST

- przesyłka kurierska DPD

1-2 dni robocze

1-2 dni robocze

17,00zł waga przesyłki do 30kg

19,00zł waga przesyłki do 30kg 

- przesyłka kurierska pobraniowa INPOST

- przesyłka kurierska pobraniowa DPD 

1-2 dni robocze

1-2 dni robocze

20,00zł waga przesyłki do 30kg

22,00zł waga przesyłki do 30kg 

- odbiór osobisty 1-2 dni robocze

0zł

 

DARMOWA DOSTAWA OD KWOTY 299zł brutto

 

a) Uwaga!

W przypadku przesyłek niewymiarowych lub o wadze powyżej 30kg zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny transportu po uzgodnieniu z Klientem

b) Uwaga!

W przypadku niektórych towarów nie jest możliwa wysyłka, można je odebrać wyłącznie w Sklepie ZENIT.

Urządzenia takie jak drabiny
W związku z brakiem możliwości wysyłki ze względu na ich gabaryty, wybrane produkty można odebrać tylko w sklepie F.H.U. "ZENIT" (dotyczy drabin).

15. Klient ma do wyboru niżej wymienione formy płatności:


a) Przed wydaniem towaru w formie:
- Przedpłaty na rachunek bankowy sprzedającego prowadzony przez Bank PKO BANK POLSKI:
   Nr konta: 41 1020 1390 0000 6102 0459 0289

   W tytule płatności należy podać numer zamówienia.

- Płatności autoryzowanej tzw. szybki przelew za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24

 

b) W momencie odbioru towaru:

 - Gotówką w momencie odbioru towaru przez klienta w Sklepie "ZENIT"

 

c) Pobranie - czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę. Opłata z tę formę płatności zostanie automatycznie doliczona do wartości zamówienia.
 

16. Klient może usunąć zamówienie lub wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przesłania go do F.H.U. "ZENIT"

Prawo odstąpienia od umowy / Zwroty


17. Prawo odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

18. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pisząc na adres e-mail: sklep@hurtowniazenit.pl

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:     Sklep internetowy www.hurtowniazenit.pl
Firma Handlowo Usługowa "ZENIT" Barbara Maślanka
ul. Michałowicza 6
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-145-95-88
e-mail: sklep@hurtowniazenit.pl, Telefon: 33 810 50 29

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

19. Zwracane towary muszą być kompletne i nie mogą nosić śladów użytkowania, towar należy odsyłać razem z otrzymanym dowodem sprzedaży oraz w oryginalnym opakowaniu. Przesyłkę należy nadać na adres Firma Handlowo Usługowa "ZENIT" Barbara Maślanka ul. Michałowicza 6, 43-300 Bielsko-Biała


20. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący ponosi koszty odesłania Towaru. 

21. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

Gwarancja i Reklamacje

22. W przypadku wad jakościowych zakupionych towarów lub niezgodności towaru z umową reklamacje rozpatrywane są na warunkach ustalonych przez producenta reklamowanego towaru oraz zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014r. poz. 827)
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).


23. Towar należy sprawdzić przy kurierze podczas odbierania przesyłki, jeżeli towar będzie uszkodzony należy spisać protokół szkody z kurierem, jeżeli towar będzie uszkodzony, a protokół nie zostanie spisany reklamacja nie będzie uwzględniana.

24. Przesyłka jest objęta ubezpieczeniem od zaistniałej szkody w czasie doręczenia.
Wdł. regulaminu dokonującego Doręczenia. "W przypadku powstania szkody lub opóźnienia w Doręczeniu należy sporządzić protokół, który powinien być podpisany przez Zleceniodawcę lub Odbiorcę oraz przedstawiciela Zleceniobiorcy dokonującego Doręczenia. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie na formularzu Zleceniobiorcy i zawierać datę i godzinę jego sporządzenia, datę i godzinę Doręczenia oraz zawierać opis szkody i stanu Przesyłki oraz informacje o opakowaniu Przesyłki. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie przy Doręczeniu lub w przypadku uszkodzeń niewidocznych w terminie 7 dni od dnia Doręczenia"


25. Opis procedury reklamacji: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@hurtowniazenit.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 

26. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Firma Handlowo Usługowa "ZENIT" Barbara Maślanka
ul. Michałowicza 6
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-145-95-88 ; REGON: 242956350

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: F.H.U. ZENIT Barbara Maślanka ul. Michałowicza 6, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: sklep@hurtowniazenit.pl

a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o koniczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych działań gospodarczych realizowanych przez Administratora;

b. Prawnie uzasadnione działania gospodarcze realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa działalności gospodarczej;

c. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub w jakim zostały one udostępnione Administratorowi podczas zakładania konta na internetowej platformie handlowej dostępnej pod adresem www.hurtowniazenit.pl

d. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

e. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas współpracy/transakcji a także po jej zakończeniu w celach 

  • dochodzenia roszczeń w związku ze współpracą
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom

27. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych w czasie trwania współpracy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych , w których Pani/Pan mogą wziąć udział – będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Kubala Sp. z o.o. zobowiązywania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

28. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem sklep@hurtowniazenit.pl lub kontakt pisemny: F.H.U.ZENIT Barbara Maślanka, ul. Michałowicza 6, 43-300 Bielsko-Biała;

29. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Sklep w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego.

30. Baza danych osobowych Kupujących podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych

31. Sprzedający może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Kupującego

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

32. Sprzedający nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Kupujących. Sprzedający zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

33. Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kupujących jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

34. Sprzedający zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

35. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Kupującego.

36. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

37. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2011 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1688) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci F.H.U. "ZENIT", chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adres:
Firma Handlowo Usługowa "ZENIT" Barbara Maślanka
43-300 Bielsko-Biała, ul. Michałowicza 6.
Koszt przesyłki zużytego sprzętu do F.H.U. "ZENIT" ponosi klient. 

Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego:

a. dostarcz zużyty sprzęt do PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK w Bielsku-Białej znajduje sie na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. przy ul.Krakowskiej 315d oraz ul.Straconki 1.

b. oddaj sprzęt podczas bezpłatnych zbiórek organizowanych przez Urząd Miejski lub akcji organizowanych przez różne fundacje. Informacje o takich zbiórkach dostępne sa na stronach internetowych.

c. oddaj sprzęt firmom, które zajmują się utylizacją sprzętu.Pozostałe warunki

38. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a F.H.U. "ZENIT" Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

39. F.H.U. "ZENIT" zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia z uwagi na wyczerpanie się zapasu magazynu własnego na towar oraz braku dostępności u dostawcy, producenta jak również w przypadku gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich, wówczas kwota opłacona przez Klienta zostanie zwrócona na konto Klienta w terminie 3 dni roboczych.

40. Złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu www.hurtowniazenit.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

41. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

42. Uwagi i korespondencję prosimy kierować na adres:

www.hurtowniazenit.pl
Firma Handlowo Usługowa "ZENIT" Barbara Maślanka
43-300 Bielsko-Biała, ul. Michałowicza 6,
lub: sklep@hurtowniazenit.pl.pl

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.